Co zrobić z uciążliwym lokatorem?

0
761

Uciążliwych lokatorów nie brakuje w żadnym mieście, także w Jaworze dają się we znaki. Uciążliwość ich sąsiedztwa polega głównie na tym, że nie dbają w stopniu podstawowym o swoje (gminne) mieszkanie. Zbierają ze śmietników różne stare przedmioty, zanoszą do mieszkania i zagracają je do tego stopnia, że nie są sami w stanie się po tym mieszkaniu poruszać. Wraz ze śmieciami przynoszą do domu robactwo, które rozłazi się po całej klatce.

Inną grupę stanowią tacy, którzy śmieci nie wynoszą do pojemników, demolują sprzęty w domu, niszczą ściany, zalewają mieszkańców, nie płacą przy tym czynszu. Ktoś powie, że należy uciążliwych lokatorów wyprowadzić. Takim grozi eksmisja, ale to już ostateczność. Gorzej, jeżeli problem stwarzają lokatorzy w całej klatce. Niestety, nie brakuje takich klatek, które od drzwi wejściowych straszą swoim wyglądem. Mieszkańcy nie dbają o dobro wspólne. Urwane skrzynki pocztowe, ordynarne napisy, zanieczyszczone moczem korytarze to norma, a wszystko to jest wytworem mieszkających tam ludzi. Co wobec tego zrobić z takim towarzystwem? Ta sytuacja dotyczy najczęściej zasobów gminnych, którymi zarządza Zarząd Lokalami Komunalnymi. W tym celu uchwalono regulamin, który powinni wszyscy lokatorzy przestrzegać. Zobowiązuje on osoby zamieszkujące i odwiedzające do: dbania o stan techniczny i sanitarny pomieszczeń wspólnych (m.in. wspólny korytarz, klatka schodowa itp.), przestrzegania regulaminu porządku domowego zgodnie z § 11 pkt. 4 – palenie tytoniu i innych używek oraz używanie otwartego ognia na klatce schodowej i innych pomieszczeniach wspólnego użytku jest zabronione, niewyrzucania niedopałków po papierosach na klatkę schodową oraz na teren wokół budynku z okien i balkonów, niezwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń (odchodów i sierści) spowodowanych przez psy i koty na klatce schodowej, przez właścicieli posiadających zwierzęta domowe, zapewnienia stałego nadzoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zachowanie środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu, niespożywania alkoholu i innych używek na klatce schodowej oraz na terenie posesji, głośnego słuchania muzyki w sposób utrudniający zamieszkiwanie pozostałym mieszkańcom. Konsekwencją uporczywego nieprzestrzegania oraz naruszania zasad regulaminu porządku domowego będzie wypowiedzenie stosunku najmu wobec najemców zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U Nr 31 z 2005 r.  poz. 266) tj. “kto… wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu…” oraz wystąpienie na drogę postępowania sądowego o eksmisję.

Zdjęcia ukazujące zniszczenia w lokalach gminnych są dowodem wandalizmu i wobec sprawców powinny być stosowane surowe kary. Domagają się tego inni lokatorzy, często bezradni wobec agresji sąsiadów z klatki. Najemcy także obowiązani są dbać i chronić przed uszkodzeniami lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku tj. strychy, klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia gospodarcze.

W związku z powyższym nie wolno gromadzić zbędnych rzeczy na klatce schodowej i strychu. Lokatorzy zobowiązani są usunąć wszelkie zbędne sprzęty i przedmioty łatwopalne oraz inne materiały stanowiące zagrożenie pożarowe bądź sanitarne. ZLK prosi o dostosowanie się do powyższych zaleceń i ich przestrzeganie, celem wyeliminowania nieprawidłowości dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przypominanie o regulaminie zmusza lokatorów do jego przestrzegania, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień pozostałym mieszkańcom budynku. Eksmisja wyjątkowo uciążliwych lokatorów jest ostatecznością, niestety – konieczną ze względu na dobro pozostałych mieszkańców. Tylko konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie zaleceń regulaminowych może wpłynąć na poprawę stanu mienia komunalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię