Czyste powietrze wokół nas

0
1330

W roku szkolnym 2019/2020 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworze po raz kolejny przystąpił do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Rodzicom została przekazana informacja o założeniach programu, otrzymali oni także wskazówki jak wspierać swoje dziecko w tym zakresie.
Na przełomie lutego i marca w placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci :Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”.
Zwieńczeniem każdego działania były prace dzieci wystawiane w holu szkoły, które wykonali uczniowie na zajęciach. Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci kolorowały także postać Dinka, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały znaczki „Zakaz palenia”, które zabrały do domów. Uczniowie śpiewali piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem, a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa.
Efektem realizacji programu jest:
* Wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi papierosy oraz wychowanie dzieci tak, że orientują się w tym, co jest dobre, a co złe ( wzrosła ich kompetencja w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy).
* Dzieci uświadamiały w środowisku domowym rodzicom, którzy palą papierosy o szkodliwości palenia tytoniu i jego wpływie na stan zdrowia.
* Zwiększono świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
* Rodzice wspierają dzieci, w środowisku domowym oraz w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego.
Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program. W domu uczniowie z rodzicami wykonali test z ich wiedzy o Dinku. Mieli również za zadanie opowiedzieć swoim najbliższym, kim jest Dinek i czego on nie lubi.
Podsumowaniem powyższego projektu było przeprowadzenie konkursu na hasło promujące nie palenie papierosów. Rodzice wraz z dziećmi wymyślili hasła, które dobrze podkreśliły ważność dbania o własne zdrowie i innych ludzi, poprzez nie palenie papierosów. Konkurs został rozstrzygnięty, nagrody główne wręczone, a reszta dzieci zadowolona z drobnych nagród pocieszenia.
(SPB)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię