Świętowali Dzień Sołtysa

0
1056

11 marca br. z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim odbyło się spotkanie z sołtysami i przedstawicielami Rad Sołeckich.
Wójt Elżbieta Jedlecka, wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Hawranem, podziękowała lokalnym liderom za ich ciężką, codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz swoich sołectw i całej gminy oraz życzyła wielu sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, które przyczyniają się do integracji mieszkańców i poprawy jakości życia w sołectwach.
Spotkanie poprzedziła msza św. w intencji sołtysów i Rad Sołeckich odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim przez ks. proboszcza Mirosława Wątrucha.
Miło nam również poinformować, że sołtys Pawłowic Wielkich Magdalena Stachurska i sołtys Kęp Grzegorz Bugaj zostali laureatami konkursu „Sołtys Roku 2019” zorganizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. To wyróżnienie przyznawane jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
Jakub Jagiełło
Inspektor ds. inwestycji,
zamówień publicznych
i promocji gminy