Historie i rytuały

0
669

Z wykładem na temat tożsamości kulturowej dolnośląskiej społeczności przyjechał w niedzielę, 2 lutego, do Pogwizdowa Henryk Dumin, etnolog i badacz tradycji Dolnego Śląska. Inicjatorem i organizatorem spotkania był sołtys Marian Felsztyński, który zaprosił do udziału w nim lokalne zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, samorządowców i mieszkańców Pogwizdowa i okolic.
Spotkanie w pogwizdowskiej świetlicy składało się z dwóch części: w pierwszej Henryk Dumin opowiedział o tradycjach kulturowych – tych materialnych i niematerialnych – Dolnego Śląska, bogato ilustrując go przykładami. W drugiej części natomiast swoją twórczość zaprezentowały trzy zespoły: Kukułeczki z Pogwizdowa, Lipowianie z Lipy i Wiadrowianie z Wiadrowa. Był też solowy występ p. Katarzyny Pisulskiej z Pogwizdowa. Etnolog Henryk Dumin wyraził swoją opinię nt. tych występów, zachęcając zespoły do poszukiwania i wykonywania utworów dawnych, śpiewanych ongiś przez rodziców i dziadków i dając cenne rady dotyczące wyglądu scenicznego ludowych artystek. Obiecał też spotkać się z każdym z zespołów na indywidualne konsultacje.
emes
Henryk Duminetnolog, badacz tradycji kulturowych Dolnego Śląska, autor pionierskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej w kręgu społeczności o przerwanej ciągłości osadniczej, skupiającej powojennych osiedleńców: ekspatriantów z kresów wschodnich, reemigrantów z Bukowiny i Bośni, przesiedleńców z regionów pozostających w obecnych granicach Polski. Jest inicjatorem i wykonawcą projektów dokumentujących i popularyzujących niematerialne dziedzictwo kultury regionalnej jako wartości budującej tożsamość kulturową mieszkańców wsi Dolnego Śląska.