Nowy budżet, nowe wyzwania

0
1093

Propozycja nowego budżetu na rok 2020 stała się przyczynkiem dyskusji na ten temat. Planowane dochody budżetu gminy to 116,8mln zł, planowane wydatki – 131,6 mln zł zł, w tym planowany deficyt budżetu gminy to kwota 14 mln zł zł. Żaden z klubów radnych nie zgłosił swojego stanowiska w sprawie, ale były pytania.

Radny Jacek Wieczorek zapytał, jakie jest stanowisko burmistrza wobec deficytu budżetowego, który jest duży i może być niebezpieczny dla naszej gminy. Drugie pytanie dotyczyło planu remontów sieci ciepłowniczej w ramach skończonej spłaty 830 tys. zł dla spółki Fortum. Kolejne pytanie dotyczyło zabytków, zapomnianych troszkę przez władze gminne oraz kompleksowego remontu jezdni z przyłączami. Radny Michał Bander zwrócił uwagę na kolejny etap realizacji gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie remontu oczyszczalni. Radny Krzysztof Kowalczyk zapytał o plan kompleksowej naprawy urządzeń na Słowiance. Radny Marcin Jankowski nowy budżet nazwał budżetem wyzwań, bo chciałoby się robić więcej, ale brakuje środków, więc wyzwaniem jest wybór inwestycji, który nie zadowoli wszystkich. Stanowisko na temat zaplanowanego budżetu wygłosił burmistrz Emilian Bera. Oznajmił, że mamy do czynienia z budżetem rekordowym, bo deficyt sięga blisko 15 mln zł. Mimo wielu trudności nie zrezygnowano z wielu inwestycji. Zadania będą wykonywane z udziałem środków unijnych i z udziałem funduszy gminnych. Deficyt wynika m.in. z tego, że gmina dużo dopłaca do oświaty. Budowa boiska przy SP1 jest zaplanowana w roku 2020, jest już dokumentacja i środki.
Burmistrz zakłada inwestowanie w kolejne boiska przy pozostałych szkołach. Budowa czy remont boisk przyszkolnych jest dowodem na dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży. W tegorocznym budżecie zmniejszono kwotę na rewitalizację kamieniczek, ale nie zrezygnowano z remontów. Jest 500 tys. zł na ten cel. Zamek obecnie jest zabezpieczony, ale na kompleksowy remont nie ma pieniędzy. Mają w nim pomieszczenia niektóre stowarzyszenia,szkoła muzyczna i komis. Udostępniona jest wieża widokowa i sala wystawowa oraz dwie cele więzienne do zwiedzania(prowadzi muzeum).Nie wszystkie obiekty zabytkowe są własnością gminy, jak np. kaplica św. Wojciecha, kaplica św. Barbary. Obecnie trudno jest pozyskać środki z UE na zabytki. Dotyczy to w dużej mierze kamienic w Rynku, ale tam występuje dodatkowo problem ze zrozumieniem obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy mają obowiązek partycypować w remontach kamienic, a nie tylko dbać o swoje mieszkanie.
Burmistrz zapowiedział kontynuację budżetu obywatelskiego w kwocie 200 tys. zł. Powodem do radości są zaplanowane prace przy ul. Kuzienniczej na odcinku od Lidla do ul. Zagrodowej oraz oświetlenie przejść dla pieszych. Są zabezpieczone pieniądze na remont ul. Wrocławskiej. Przypomniał, że obecnie kontynuowane są wielkie inwestycje, czyli budowa basenu(23 mln zł) i przepompownia w Starym Jaworze(24 mln zł). Niebawem miasto otrzyma dotację w wysokości 2,5 mln zł na wymianę “kopciuchów” i 120 osób, które złożyły ankiety z tej dotacji skorzysta.
Radny Grzegorz Olszewski zadał pytanie dotyczące potrzeb i wyborów, a dotyczyło to problemów mieszkańców m.in. Spacerowej, Morcinka z problemami wodno-kanalizacyjnymi, czy ul. Kasprowicza, gdzie brak drogi. W imieniu mieszkańców poprosił o zastanowienie się nad budową fontanny w parku Miejskim, jako sprawy drugorzędnej wobec ważniejszych potrzeb. Radny pytał także o koszty utrzymania basenu i czy zaplanowano jakąś bazę koło basenu(kort, lodowisko, kawiarenka). W sprawie kosztów burmistrz jeszcze nie chciał się wypowiadać, ale podkreślił, że dylemat był w kwestii-budować kort czy boisko przyszkolne. Radna Anna Kozak zasygnalizowała problem z Eco Gold. Firma zaprzestała składowania i spalania Śmieci po protestach mieszkańców, ale pozostawiono cały plac worków z zawartością. Czy usunięcie nieczystości stanie się zadaniem miasta? W tej sprawie burmistrz nie zajął konkretnego stanowiska, miasto ma pewien plan podejścia do sprawy, ale radni chcą to omówić na komisji.
Łącznie na inwestycje przeznaczono 31,6 mln zł. Budżet na 2020 r. przyjęto 13 głosami “za”, 7 “wstrzymującymi się” i 0 “przeciwnych” przy 1 osobie nieobecnej(radny Roman Zawada).
AKa