Pracownik socjalny to nie tylko zawód

0
765

“Wszystkim Pracownikom Socjalnym i Pracownikom Pomocy Społecznej w dniu Waszego święta najlepsze życzenia składa ZZPS przy MOPS w Jaworze. Oby wypalenie zawodowe nigdy was nie dotknęło, a wdzięczność klientów była drogowskazem w dalszym działaniu. Cierpliwości, wytrwałości i siły. Wszystkiego najlepszego!” – czytamy na facebooku. Związki Zawodowe Pracowników Społecznych działają w MOPS w Jaworze od 2015 roku. Święto pracowników pomocy społecznej jest dość “młodym” świętem, bo oficjalnie zostało ustanowione na mocy ustawy o pomocy społecznej w 1989 r. i postanowieniem nowej ustawy z 2004 r. utrzymane. Przypada na 21 listopada.
To pracownicy socjalni pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadanie często z narażeniem własnego życia i zdrowia. Pracują z różnymi klientami, czasami roszczeniowymi, wręcz agresywnymi.
Pracownicy socjalni pracują przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej (OPS, MOPS oraz – w miastach na prawach powiatu – PCPR). Jednak pracowników socjalnych mogą zatrudniać także inne instytucje. Dotyczy to przede wszystkim szpitali, zakładów karnych, jednostek właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a także tych organizacji pozarządowych, którym organy administracji rządowej i samorządowej zleciły realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań. Chodzi m.in. o pracę socjalną i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Co ważne, pracownicy socjalni współpracują z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych. Współuczestniczą w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Główne instytucje pomocy społecznej w Jaworze to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej. Wszystkie instytucje obchodziły uroczyście swoje święto. Władze powiatowe godnie uczciły wysiłek i pracę podległych im pracowników pomocy społecznej. Z okazji święta w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie starosty Anety Kucharzyk, wicestarosty Stanisława Laskowskiego oraz Stanisława Witka członka Zarządu z pracownikami instytucji zajmujących się pracą socjalną. Były piękne życzenia, dyplomy uznania i kwiaty. Podobnie było w MOPS-ie. Z życzeniami przybyli: burmistrz Emilian Bera, wiceburmistrz Ewelina Szynkler, naczelnik oświaty Wiesław Szymczyk. Wszyscy włodarze znaleźli się oficjalnie po raz pierwszy w nowo oddanym budynku. Były życzenia, obietnice i wspólne rozmowy pracowników z urzędnikami. Było także zwiedzanie wszystkich pomieszczeń po remoncie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej, znajdującej się w suterenie Ośrodka.
Pamiętać należy nie tylko od święta, że pracownik socjalny to nie tylko zawód. To misja. To nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg. To wyzwania, odpowiedzialność, a czasem niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki ich pracy ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje im dużą satysfakcję, bo finansowo nie są rozpieszczani.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię