Wyprawka szkolna

0
611

Rządowy program “Wyprawka szkolna” ma za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
“Wyprawka szkolna” jest realizowana od 17 lat. Program uległ zmianom związanych z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły i użyczanych uczniom. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów uprawnionych do tej pomocy. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2019/2020 prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników będą mieli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej.
Nie przysługuje ono uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) w ramach programu “Wyprawka szkolna” w tej edycji programu trafi do uczniów niepełnosprawnych z branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Gmina Jawor obsługuje wnioski złożone przez szkoły mające swoją siedzibę na jej terenie. (oprac.na podst. info.naczelnika Wiesława Szymczyka)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię