Wyprawka szkolna

0
611

Rządowy program “Wyprawka szkolna” ma za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
“Wyprawka szkolna” jest realizowana od 17 lat. Program uległ zmianom związanych z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły i użyczanych uczniom. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów uprawnionych do tej pomocy. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2019/2020 prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników będą mieli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej.
Nie przysługuje ono uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) w ramach programu “Wyprawka szkolna” w tej edycji programu trafi do uczniów niepełnosprawnych z branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Gmina Jawor obsługuje wnioski złożone przez szkoły mające swoją siedzibę na jej terenie. (oprac.na podst. info.naczelnika Wiesława Szymczyka)