W Pogwizdowie działają lokalnie

0
980

Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów uzyskało dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie XI i dzięki temu rozpoczęło realizację projektu pt.: “Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!”.
Organizacje serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie, w tym również organizacje społeczne i samorządowe oraz lokalnych przedsiębiorców. Przewiduje się wiele ciekawych spotkań o tematyce historycznej i turystycznej dla każdej grupy wiekowej, m. in. wycieczki piesze po Pogwizdowie, prace plastyczne nad mapą/ makietą wsi, prace porządkowe, konkurs plastyczny, konkursy wiedzy o Pogwizdowie, piknik rodzinny i wiele innych!
Do tej pory zorganizowano spotkanie wdrażające w tematykę projektu oraz pierwszą wycieczkę pieszą w celu historycznego poznania wsi. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek, 28 czerwca o godz. 18 na Polanie pod Gwiazdami, podczas którego podsumowana zostanie wiedza zdobyta na pierwszej wycieczce pieszej oraz rozpoczną się prace nad mapą Pogwizdowa. Termin realizacji całego projektu: VI-X 2019 r. Organizatorzy na bieżąco będą informować o swoich przedsięwzięciach. Zapraszamy!