Logopedyczne zmagania nagrodzone

0
349

W Gminnym Obiekcie Kulturalno – Edukacyjnym w Męcince odbyło się podsumowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Logopedyczno – Plastycznego „Nasze piękne polskie słowa”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Męcince – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika. Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przez logopedów Anettę Jaworską i Annę Karlińską.Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przybyli laureaci ze szkół i przedszkoli powiatu jaworskiego wraz z nauczycielami i rodzicami. Zaproszenie organizatorów przyjęli też Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Chodor i pani Małgorzata Cicha, które pracowały w komisji konkursowej oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sylwester Rudziec. W podsumowaniu uczestniczyła również dyrektor Zespołu Szkól w Męcince Bogusława Kałużna, która podziękowała uczestnikom, opiekunom i szkołom za przystąpienie do konkursu, sponsorom nagród oraz paniom z komisji konkursowej. Wśród zaproszonych gości była również Marta Pieniążek – Walaszek, logopeda ze SP nr 5 w Jaworze, która podsumowała cały konkurs, podkreślając jego walory.
Na konkurs wpłynęło 101 prac plastycznych ilustrujących wybrane przez dzieci słowa, które mają dla nich szczególną wartość, ukazujące piękno naszego języka. Konkurs adresowany był do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci od 3 do 6 lat; II – dzieci  7 do 10 lat. Prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie zarówno w ujęciu tematu, jak i technice
oraz pomysłowości wykonania, co podkreślała komisja i organizator.
Cele, jakie przyświecały organizatorowi konkursu, to wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, prezentacja indywidualnych możliwości, zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.
Jury w składzie Elżbieta Chodor, Ewa Suchecka oraz Małgorzata Cicha spośród wszystkich prac nagrodziło 6 oraz przyznało 10 wyróżnień. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Męcince oraz Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Rudźca, którym organizator serdecznie dziękuje.
W konkursie wzięły udział następujące placówki: Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim, Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach, Zespół Szkół w Męcince, Przedszkole w Męcince, Szkoła Podstawowa nr 1w Jaworze, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie i Szkoła Podstawowa w Kaczorowie.
Nagrody wręczyli dyrektor Zespołu Szkół w Męcince Bogusława Kałużna oraz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sylwester Rudziec. Dyplomy i podziękowania otrzymali również opiekunowie, uczestnicy i szkoły biorące udział w konkursie, fundatorzy nagród oraz panie z komisji konkursowej. – Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy nagród i życzymy dalszych sukcesów – podsumował organizator.
Na zakończenie goście obejrzeli krótki występ dzieci z grup przedszkolnych – piosenki słowno – ruchowe, które maluchy ćwiczyły podczas grupowych zajęć logopedycznych.
Nagrody w konkursie otrzymali: w kategorii wiekowej (3-6 lat) – I miejsce
KINGA STAWOROWSKA Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim, op. Zuzanna Urban, II miejsce KATARZYNA KOPEĆ Przedszkole w Męcince, op. Marta Babiarz- Reczuch,
III miejsce KAROLINA MARCZEWSKA Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach, op. Anna Karlińska. Wyróżnienia KAROLINA FICNER Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Bolkowie, op. Wiesława Drzyzga, LILIANNA RECZUCH Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, op. Marzanna Barańska, Ewa Mackiewicz, NINA ANDREASIK Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, op. Małgorzata Węsek, MAJA PISULSKA Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach, op. Anna Karlińska, WIOLETTA BOCZULA Przedszkole w Męcince, op. Marta Babiarz- Reczuch.
W kategorii wiekowej (7-10 lat): I miejsce KAMILA BOŻYKOWSKA ZSZ w Męcince, op. Iwona Pawelec, II miejsce FABIAN KUBACKI Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. Marzena Łącka, III miejsce DOMINIK RECZUCH Zespół Szkół w Męcince, op. Zofia Głowiak. Wyróżnienia zdobyli: ZUZANNA PUSTUŁA Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. Anetta Żołyńska, MICHAŁ FOLC Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, op. Marta Pieniążek-Walaszek, MAJA RECZUCH Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, op. Alicja Woźniakiewicz, JULIA KOWALSKA Szkoła Podstawowa w Bolkowie, op. Iwona Kwiatkowska, SZYMON PAWLACZEK ZSZ w Męcince, op. Lucyna Ziętek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię