Wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i Wojcieszowie

0
1130
dav

Ciekawie i w przemiłej atmosferze przebiegła wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i Wojcieszowie pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów”. Wydarzenie miało miejsce 8 kwietnia br. i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten ma się przyczynić do integracji i aktywizacji uczestników, pomóc w nabyciu nowych pomysłów i doświadczeń oraz zachęcić do aktywnego życia w lokalnym społeczeństwie, a także w życiu prywatnym.

dav

W wyjeździe wzięły udział osoby z terenu gminy Mściwojów i gminy Wądroże Wielkie, które zgodnie z założeniami projektu, ukończyły 60 rok życia lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim. Pierwszeństwo w wyjeździe miały osoby, które wzięły udział w spotkaniu rozpoczynającym cały projekt (spotkanie odbyło się 12 marca w Wądrożu Wielkim).
Uczestnicy zobaczyli tego dnia dużo ciekawych miejsc i wspaniałych, aktywnych osób. Pierwszym z takich ciekawych miejsc była wieża widokowa przy ruinie kościoła parafialnego z XIV w. w Podgórkach (gmina Świerzawa). Z wieży mogliśmy zobaczyć przepiękny widok na Góry i Pogórze Kaczawskie. Następnie nasza grupa udała się do Restauracji Rybnej „Izba Rybacka” w Podgórkach, gdzie właściciele tego wspaniałego obiektu opowiedzieli o swojej pracy i działalności oraz niedawno utworzonym Homarium. Po bardzo smacznym obiedzie spotkaliśmy się w Wojcieszowie z panią Jolantą Sałek, która jest Prezesem Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych w Wojcieszowie, a także kaczawskim przewodnikiem i aktywnym lokalnym działaczem. Pani Jolanta Sałek zabrała nas na niezwykły spacer na zabytkowy cmentarz rodowy rodziny von Bergmanów. Cmentarzyk najprawdopodobniej powstał w latach 20-tych XX w. Składa się z dwóch obmurowanych miejscowym marmurem tarasów, na których znajdują się nagrobki. O utrzymanie tego miejsca zabiegają członkowie różnych stowarzyszeń i wspólnie wykonują drobne prace porządkowe. Po leśnej wyprawie nasza grupa udała się do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie na gimnastykę relaksacyjno – ruchową z wykwalifikowaną fizjoterapeutką panią Anną Tokarek – Niezgoda. Wspólne ćwiczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a po zajęciach pojawiły się wśród naszych pań pomysły na organizację takich zajęć w swoich miejscowościach.
Ostatnim punktem naszego wyjazdu było spotkanie z Zespołem Wojcieszowianki i działaczami Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych”. Pani Jolanta Sałek, prezes tego Stowarzyszenia, opowiedziała o wielu działaniach jakie podejmowane są w Wojcieszowie, o zrealizowanych projektach, o propagowaniu wolontariatu i organizacji bardzo ciekawych rajdów. Z kolei pani Barbara Ciechanowicz, lider Zespołu Wojcieszowianki, opowiedziała o Zespole, który ma już 36 lat, a także o działaniach i wielu występach. Panie z Zespołu Wojcieszowianki przygotowały dla nas poczęstunek w formie domowych, pysznych ciast, kawy i herbaty. Uczestniczki naszego wyjazdu mogły zobaczyć oryginalne piękne stroje Wojcieszowianek oraz wpisać się do Kroniki, która została odtworzona od 1983 r. Wojcieszowianki zaśpiewały dla nas „Hymn Zespołu Wojcieszowianki” autorstwa pani Heleny Paszek, a następnie zaprosiły do wspólnego śpiewu pieśni religijnej „Barka”. Jesteśmy pod wrażeniem działań podejmowanych przez „Wojcieszowianki” oraz Stowarzyszenie „Ziemia Aktywnych”. Cieszymy się, że mogliśmy poznać tego dnia tylu ciekawych i wspaniałych ludzi. Uczestniczki wyjazdu miały okazję zobaczyć jak działają inni, dowiedzieć się jak być aktywnym oraz wymienić się doświadczeniami i pomysłami na lokalne działania oraz aktywność w życiu prywatnym. Ponadto panie zobaczyły piękne miejsca naszej Krainy Wygasłych Wulkanów, a wiele z nich planuje już rodzinne wycieczki do Podgórek i Wojcieszowa.
Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Marta Cieślak
Koordynator projektu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię