Biblioteka zawsze po drodze…

0
1115

18 lutego br. przyjaciółmi biblioteki szkolnej w Budziszowie Wielkim stali się pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 20 uczniów.
Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej, w trakcie części artystycznej, którą przygotowały uczennice klasy 8. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali zakładki do książek. W czasie spotkania uczniowie wykazali się wiedzą odpowiadając na rymowane zagadki.
(SPBW)