Jaworski Rower Miejski [INTERPELACJA]

0
1819

W związku z podjętą przez Radę Miejską decyzją o uruchomieniu programu Roweru Miejskiego w Jaworze oraz rozpoczynającymi się pracami w tym zakresie, analizując proces wdrażania tego rodzaju programów w innych miastach Polski, radny Krzysztof Kowalczyk zgłosił kilka istotnych, zdaniem mieszkańców, propozycji…

…ujęcie we flocie rowerów również kilku sztuk tandemów oraz kilku sztuk rowerów elektrycznych, które zaczynają stopniowo wdrażać sąsiednie miasta w regionie. Ponadto część z rowerów powinna posiadać foteliki do przewozu małych dzieci. Radny zasugerował również uruchomienie strony internetowej lub specjalnej zakładki na stronie Urzędu Miejskiego z mapą, na którą zostaną naniesione wszystkie punkty stacji miejskiego roweru.
Radny Kowalczyk, po analizie sygnałów od mieszkańców,zaproponował, aby opłaty obejmowały bezpłatne korzystanie z roweru przez pierwsze 20 minut, co zachęci mieszkańców do rezygnacji z korzystania z samochodów na rzecz znacznie zdrowszej formy przemieszczania się po mieście. Następna godzina mogłaby kosztować złotówkę i tak dalej w miarę upływu czasu za korzystnie z wypożyczonego sprzętu. Dla użytkowników systemu ważne jest, aby można było na wszystkich stacjach rowerowych rejestrować oraz dokonywać płatności przy pomocy karty płatniczej czy możliwości wypożyczenia jednośladów za pomocą smartfona.
-Jako inicjator kilku zrealizowanych w 2018 r. akcji happeningowych „Jawor na dwóch kółkach” apeluję również o rozpoczęcie prac nad „Koncepcją rozwoju komunikacji rowerowej w Jaworze na lata 2019-2025”, której założeniem będzie powstanie spójnej sieci ścieżek rowerowych spinających całe miasto, podejmowanie działań w zakresie poprawy infrastruktury technicznej, np. obniżanie krawężników czy wprowadzenie możliwości kontraruchu. Mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę zachowania ciągłości tras rowerowych, a także konieczność edukacji pieszych oraz kierowców w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Pragnę przypomnieć, iż jako radny byłem wnioskodawcą zmian do projektu budżetu Gminy Jawor na 2019 r., apelując o przeznaczenie kilkunastu tysięcy złotych na opracowanie planu sieci ścieżek w naszym mieście w oparciu o badania, ankiety i analizę obecnego natężenia ruchu pieszo-rowerowego w mieście. Dlatego też raz jeszcze proszę o poważne podejście do tego zagadnienia i rozpoczęcie merytorycznych prac w tym zakresie, gdyż mieszkańcy oprócz wypożyczenia rowerów, muszą mieć zapewnione bezpieczne warunki do korzystania z tego sprzętu-wyjaśnił radny.
Zapytał w interpelacji, czy Gmina Jawor aplikowała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w zakresie uruchomienia Jaworskiego Roweru Miejskiego (jeśli nie, to dlaczego?) oraz czy analizowała koszty dalszego utrzymania tej infrastruktury (jeśli tak, to jakie są wyniki tego badania).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię