Stop przemocy!

0
1967

Kampania 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży odbywała się od 1 do 19 listopada pod ogólnopolskim patronatem Fundacji “Po drugie” z Warszawy. W jej trakcie w MOPS w Jaworze odbyła się akcja informacyjna dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych i młodzieży.

Wszyscy zaangażowani w kampanię i przeciwstawiający się przemocy wobec dzieci i młodzieży nosili pomarańczowe wstążki jako symbol niezgody na krzywdzenie najsłabszych. Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod okiem wychowawcy Aleksandry Drabczyk pomalowała krzesła na kolor pomarańczowy, jako symbol zachęcający do rozmowy, a nie stosowania przemocy. 15 listopada odbyło się także szkolenie dla przedstawicieli jaworskiej służby zdrowia dotyczące Procedury Niebieskiej Karty w służbie zdrowia. W jaworskich szkołach odbyły się akcje związane z reagowaniem na przemoc i profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie. W świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii przy MOP w Jaworze odbyły się 5 listopada warsztaty dla rodziców “Dobry rodzic karze czy nagradza?Rzecz o metodach wychowawczych”, które przeprowadziła pedagog z Poradni Rodzinnej przy MOPS w Jaworze Ewa Bering oraz warsztaty dla rodziców na temat “Przemocy w rodzinie i procedury Niebieskiej karty”, które przeprowadzili przedstawiciele KPP w Jaworze: aspirant Józef Kolanek, aspirant sztabowy Leszek Niewiadomski oraz sierżant sztabowy Piotr Połącarz. Świetlica zorganizowała także 5 listopada dla dzieci spotkanie z przedstawicielem Policji z Wydziału Prewencji Józefem Kolankiem na temat “Zagrożenia związane ze stosowaniem używek oraz konsekwencji wynikających z zachowań aspołecznych i kar z nimi związanych”. W ramach akcji odbyły się także inne zajęcia: Warsztaty na temat “Formy przemocy” i “Katalog Praw Dziecka”, wysłuchanie opowiadania “Antek Rozrabiaka”, edukacyjny seans filmowy:”Agresja”, “Dręczyciele”, “Bullying-przemoc rówieśnicza w szkole”, “Postawy wobec przemocy rówieśniczej”, dekoracje, wystawa ulotek informacyjnych, wręczanie gościom i rodzicom pomarańczowych wstążek.
Ostatnim akordem szerokiego wachlarza działań promujących wychowanie bez przemocy dzieci i młodzieży było ogłoszenie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze.19 listopada przy współudziale MOPS i MBP otwarto wystawę prac konkursowych w siedzibie biblioteki oraz wręczono nagrody młodym artystom. Na konkurs “Świat bez przemocy” wpłynęło 60 prac wykonanych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Jury w składzie: Barbara Polińska-przewodnicząca i członkowie: Wanda Wypasek, Barbara Bośko, Julita Wijata, Jarosław Plewiński nagrodziło i wyróżniło prace w 4 kategoriach wiekowych. Kategoria I 6-9 lat: I-Kamil Jaruzel lat 9, świetlica środowiskowa przy MOPS w Jaworze, II- Aleksandra Biszczanik – lat 9, SP 1, III-Wiktor Klimczyk, lat 8, SP5; Kategoria II -10-12 lat: Nikola Hudczak, świetlica środowiskowa przy MOPS w Jaworze,II-Wiktoria Kwiatkowska SP1, III- 12 lat, SP5, wyróżnienie -Emilia Rusiecka 11 lat SP1, kategoria III-13-16 lat: I- Maja Nowak,lat 13, SP2, II-Julia Maryniak, lat 15, SP2, III-Joanna Stawiak, lat 14, SP2, wyróżnienie-Maciej Rzepka lat 13, SP1; kategoria IV-17 lat i więcej: I-Marek Antoń -38 lat,Ośrodek Wsparcia w Jaworze, II-Anna Olech lat 17, 44JDH Rosomaki im. J. Bytnara, III- Wojciech Praczyk 32 lata, Ośrodek Wsparcia w Jaworze, wyróżnienia: Andrzej Wiśniewski, Anetta Dawiec, Ośrodek Wsparcia w Jaworze. Poza kategoriami wyróżnienia otrzymali: Sara Zielińska SP1, Andrzej Wiśniewski od MOPS, Julia Mazur lat 12, od KPP, SP1, Magdalena Moskwa,lat 17 od “Azylu” 44JDH Rosomaki, Anna Olech,lat 17 od GZI, 44JDH Rosomaki. Były też wyróżnienia dla najmłodszych uczestników: Wiktora Klimczyka l.8, SP 5, Patryka Zatorskiego, l.8, SP1. Nagrodzone prace można obejrzeć w jaworskiej bibliotece do 30 listopada.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię