Jak głosować?

0
2108

W lokalu wyborczym dostajemy kilka kart do głosowania. W pierwszej turze wybieramy prezydenta, burmistrza, lub wójta oraz radnych powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Każda karta do głosowania będzie miała inny kolor.

Jak głosować, by oddać ważny głos i niczego nie pomylić?

Na karcie do głosowania do wyboru prezydenta, burmistrza, wójta, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na różowym tle. Na liście będą nazwiska wszystkich kandydatów zapisane w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos, stawiamy znak „x” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

Znak „x” przy większej liczbie nazwisk albo jego brak oznacza, że nasz głos jest nieważny. Na karcie do głosowania do wyboru radnego miasta, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle. Głosujemy przez postawienie znaku „x” przy jednym nazwisku. Brak znaku „x” oznacza głos nieważny. Taki sam znak przy kilku nazwiskach także oznacza głos nieważny. Na karcie do głosowania do wyboru radnego powiatu, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na żółtym tle.

Głosujemy na jednego radnego, stawiając znak „x” przy jego nazwisku. Postawienie znaku „x” przy kandydatach z różnych list oznacza głos nieważny. Na karcie do głosowania do wyboru radnego sejmiku wojewódzkiego, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na niebieskim tle. Obowiązują takie same procedury, jak w wyborach radnych miejskich, powiatowych i gmin. Stawiamy znak „x” przy jednym nazwisku kandydata tylko z jednej listy.