Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczęta

0
942
Wądroże Wielkie

Dnia 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Gminą Wądroże Wielkie. 

Uniwersytet reprezentowali prof. dr hab. Anna Chełmońska – Soyta, Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr. hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, natomiast Gminę reprezentowała mgr Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie oraz mgr Małgorzata Dygudaj Skarbnik Gminy Wądroże Wielkie.

Współpraca będzie realizowana na obszarze Gminy i dla potrzeb Gminy w zakresie dotyczącym: podejmowania działań i wspólnych inicjatyw w zakresie szeroko pojętej ochrony, kształtowania i inżynierii środowiska, inżynierii i gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, budownictwa oraz geodezji i kartografii;

współdziałania w zakresie kształcenia studentów, poprzez wspólną realizację w Gminie uzgodnionych zajęć dydaktycznych, praktyk i staży studenckich, obozów naukowych oraz przygotowanie i wykonanie studenckich prac dyplomowych związanych tematycznie z potrzebami Gminy.

Koordynatorami do prowadzenia uzgodnień dotyczących prac są:  ze strony Gminy – Łukasz Nowicki a ze strony Uniwersytetu – dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka.

inf. gmina Wądroże Wielkie

oprac. Agnieszka Sałaj

Kierownik Ref. Spraw Społecznych, Rozwoju i Promocji Gminy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię