Michał Bander nowym wiceprzewodniczącym Rady

1
2824

Podczas styczniowej Sesji Rady Miejskiej w Jaworze przyjęto uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu w kwocie do 71 300,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Piłsudskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Reja oraz na “Budowę ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego “Chełmy”. Dzięki tej drugiej koło Jawornika powstanie parking. Ale to nie te uchwały zdominowały posiedzenie.Tuż przed obradami do Rady wpłynął wniosek o odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta radnego Grzegorza Olszewskiego. Radni opozycyjni nie kryli zdziwienia i doszukiwali się przyczyn takiego wniosku. Sam zainteresowany przyznał, że jest to zapewne konsekwencja jego zachowania podczas głosowania ws. budżetu gminy na rok 2017. Przypomnijmy, ze radny Olszewski głosował przeciw budżetowi, m.in. dlatego, że nie zostały w nim po raz kolejny uwzględnione proponowane przez radnego inwestycje w jego okręgu wyborczym. – Na budżet nie można spoglądać wyłącznie pod kątem swoich wyborców, jesteśmy radnymi całego miasta i mamy dbać o Jawor kompleksowo – powiedział nam nowy wiceprzewodniczący Rady, Michał Bander. Decyzję radnych radny Olszewski skomentował krótko: – Na tym polega demokracja i się z tym liczyłem – podsumował decyzję rajców radny Olszewski. – A gdzie oklaski? – słychać było na sali pytania radnych opozycyjnych, którzy najwyraźniej nie byli zadowoleni z sytuacji. Głosowania ws. odwołania i powołania wiceprzewodniczącego były tajne. Na sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Jawor, Gminy Świerzawa, Gminy Jeżów Sudecki, Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego, w ramach RPO WD, którego celem będzie ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na obszarze gmin Partnerstwa Kaczawskiego.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.