Mądrze pomagać. Nowe programy przeciw wykluczeniu

0
1347
Directly below creative business team stacking hands while standing in huddle against white background

Ponad 84 mln złotych – taka pula pieniędzy z programu regionalnego została przeznaczona na tworzenie i remontowanie mieszkań chronionych i socjalnych oraz placówek, w których prowadzone będą zajęcia związane z aktywizacją społeczną i zawodową. We wrześniu i październiku ogłoszone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie tych inwestycji.

Grafika_logo_-_wersja_2

O unijne dotacje na remonty, przebudowy i wyposażenie mogą starać się m.in. samorządy, domy pomocy społecznej (część środków została przeznaczona na infrastrukturę domów pomocy społecznej – jednakże tylko dla placówek, które mają pod opieką nie więcej niż 30 pensjonariuszy), organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia dziennego, kościoły i związki wyznaniowe. Bezpośrednio skorzystają na przykład wychowankowie domów dziecka i opuszczający zakłady poprawcze, którzy będą mogli zająć mieszkania chronione do czasu, aż się usamodzielnią. Ta grupa jest szczególnie uprzywilejowana w tym działaniu.

Skorzystają również osoby niepełnosprawne, którym dedykowane są mieszkania wspierane i treningowe, gdzie pod okiem specjalistów (trenerów) będą uczyć się wykonywania codziennych czynności. Takie działania pomogą im pozostać w ich lokalnym środowisku w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych. Unikną też umieszczenia w placówkach całodobowej opieki, gdzie z pewnością czuliby się odizolowani i odosobnieni. Z pieniędzy unijnych skorzystają także poszukujący pracy, którym zajęcia w centrach integracji społecznej czy zakładach aktywizacji zawodowej ułatwią znalezienie zatrudnienia.

– Nie wystarczy zbudować, wyremontować czy wyposażyć placówki i mieszkania. Prawdziwym celem wydawanych w ten sposób unijnych pieniędzy jest odpowiednie wsparcie potrzebujących w powrocie na rynek pracy i usamodzielnieniu. To trochę tak, jakby dawać ludziom wędkę, żeby złowili rybę – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie za środki unijne z tego działania będzie również można remontować, przebudować czy wyposażać rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, mieszkania socjalne, noclegownie dla bezdomnych, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub seniorom. W większości przypadków takie wsparcie ma być powiązane z integracją społeczną lub aktywizacja społeczno-zawodową, mającą na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób, które z tego korzystają.

– Jeśli bezdomny przebywa w noclegowni, to powinien również brać udział w programie wychodzenia z bezdomności. Jeśli ktoś dostaje mieszkanie socjalne, to powinien uczestniczyć w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Tylko takie komplementarne podejście może przynieść realne efekty – wyjaśnia marszałek.

Grafika_1 Grafika_2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię