Udrożnić rów

2
679

– W imieniu użytkowników drogi nr 374 oraz osób korzystających z cmentarza komunalnego wnoszę o udrożnienie przez zarządcę drogi przepustu odprowadzającego do rowu wody opadowe z jezdni oraz parkingu przy ulicy Kuzienniczej na wysokości cmentarza komunalnego. Obecnie studzienki są zapełnione piaskiem, rów także jest zapełniony piaskiem i liśćmi powyżej poziomu górnej krawędzi rury odpływowej, uniemożliwiając odpływ wody ze studzienek do rowu-interpeluje radny Andrzej Kobes.

Uzasadnia interpelację tym, że w czasie opadów powstają na jezdni duże rozlewiska wody zagrażające bezpieczeństwu przechodniów, pojazdów, powodujące zalewanie wodą parkujące samochody przez przejeżdżające auta. Radny zaproponował rozważenie możliwości ułożenia chodnika po rowie na odcinku od obecnego parkingu przy cmentarzu do wjazdu na parking przy restauracji chińskiej, a wody opadowe odprowadzić rurociągiem pod chodnikiem. Przy czym dodał, że Wskazane jest również wykonanie chodnika po drugiej stronie ulicy na odcinku od stacji paliw do parkingu przy Pollenie. Obecna sytuacja powoduje, że piesi poruszają się po nieutwardzonym gruncie, a w czasie opadów po błocie. Dodatkowo wody opadowe rozmywają grunt na odcinku do chińskiej restauracji i przemieszczają do rowu, powodując zakłócenia w odpływie wody. Wykonanie chodnika po rowie wzdłuż ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i usprawni komunikację pomiędzy obecnym cmentarzem a terenem przewidzianym pod rozbudowę cmentarza, a dodatkowo zapobiegnie zanieczyszczaniu piaskiem i liśćmi rowu odwadniającego. Radny dołączył do interpelacji 5 fotografii.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię