Strażacy OSP Wiadrów w 2017 r.

0
479

W sobotni wieczór 6 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiadrowie. Uczestniczyli w nim członkowie OSP Wiadrów oraz zaproszeni goście, wśród których byli: wójt Sebastian Oszczęda, proboszcz parafii Kwietniki ks. Marek Kruk, inspektor ochrony p. poż. Maria Bobowska, młodszy specjalista kapitan Łukasz Starowicz z KP PSP Jawor, prezes ZOP ZOSP RP w Jaworze Jan Grygorcewicz, adwokat Łukasz Ferenc, sołtys Piotr Chruściel oraz członek ZGZOSP RP w Paszowicach Wojciech Puzio.
OSP Wiadrów liczy 24 członków zwyczajnych i 2 honorowych. Zebranie otworzył i przywitał zaproszonych gości prezes OSP Wiadrów Krystian Rudy. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Jana Grygorcewicza, na protokolanta dh. Roberta Kycia. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Michał Ślusarczyk, Sławomir Rudy, Hubert Niedźwiecki. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dh. Ireneusz Cybulski odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za rok 2017. OSP Wiadrów w 2017 rok uczestniczyła w 18 akcjach ratowniczych. W gaszeniu pożarów 7 razy i w likwidacji miejscowych zagrożeń 11 razy. Najbardziej aktywni druhowie uczestniczący w akcjach to: Krystian Rudy 15 razy, Ireneusz Cybulski 10 razy, Sławomir Rudy 12 razy, Paweł Rudy i Krystian Kuźnia 11 razy, Daniel Rudy i Dariusz Komnata 5 razy, Michał Ślusarczyk 4 razy, Piotr Orda i Jacek Fuławka 2 razy. Sprawozdanie finansowe i plan finansów na 2018 rok przedstawił skarbnik dh. Adam Szurek, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Paweł Rudy. Po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie jednostki jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.
Jednostka w 2017 roku pozyskała ubranie koszarowe 1 kpl., rękawice specjalne 2 pary, buty wodery 2 pary, szelki ratownicze 2 szt., bluza polarowa 5 szt., kurtyna wodna 1 szt. Zakupiono też i wymieniono bramę garażową.
OSP Wiadrów uczestniczyła w wielu uroczystościach gminnych, parafialnych i kulturalnych.
W końcowej części zebrania głos zabrał wójt Sebastian Oszczęda, który podziękował druhom za całoroczną współpracę i gotowość bojową oraz zaangażowanie i aktywność strażaków w wydarzeniach gminnych, a szczególnie za współorganizację dożynek gminno-powiatowych.
Głos zabrali także Łukasz Starowicz i Jan Grygorcewicz dziękując za współpracę i aktywność strażaków. Zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez druhów i ich małżonki.
Maria Bobowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię