W związku ze spadkiem temperatur nie bądźmy obojętni na los potrzebujących. W powiecie jaworskim ruszyła akcja “ZIMA 2017/18”

0
291
foto KPP Jawor

Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów, których przyczyną jest niska temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Ważne jest abyśmy nie zapomnieli i zwrócili szczególną uwagę na problemy osób narażonych na takie warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym. Dlatego jaworscy policjanci wzorem lat ubiegłych już przygotowują się do działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia bezdomnych i samotnych. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

Należy podkreślić, że każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Szczególnie niebezpieczny jest okres jesienno-zimowy, kiedy występują spadki temperatury, a co za tym idzie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i nietrzeźwych. Zagrożenie to dotyczy przebywających w pomieszczeniach nieogrzewanych, opuszczonych a także na wolnym powietrzu.

Dlatego wzorem lat ubiegłych jaworscy policjanci już przygotowują się do akcji pn. „ZIMA 2017/18”, której głównym celem będzie przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób niemających schronienia i bezradnych. Podjęte działania prewencyjne będą zmierzały do tego, by tragicznych zdarzeń było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. 

W tym czasie na terenie powiatu jaworskiego prowadzone będą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać wymienione osoby, w celu udzielenia im niezbędnej pomocy.

Policjanci przede wszystkim będą:

– kontrolować miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazywać informacje w tym zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,
– zwracać uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ich życia lub zdrowia, podejmować wobec nich interwencje mające na celu zapewnienie im schronienia,
-kontrolować w trakcie służby – zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społęcznej lub innych placówkach pomocowych.

Jaworscy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać telefonicznie na numer alarmowy 112, numer telefonu pogotowia policyjnego 997 lub do najbliższej jednostki policji.

W ramach akcji prowadzona będzie także współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Działania te mają charakter “pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci  będą udzielać wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

inf. KPP Jawor 

Oficer Prasowy KPP w Jaworze

kom. Kordian Mazuryk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię