Było ostro!

0
626

Niecodziennie odbywają się wspólne komisje Gminy Jawor i Starostwa Powiatowego w Jaworze. Musi być ważny powód, a na pewno takim była sprawa wypracowania wspólnych zadań inwestycyjnych i zabezpieczenie środków finansowych (sygnalizacja świetlna, drogi, chodniki).Spotkanie odbyło się 18 października br. w Sali Rajców w Ratuszu. Uczestniczyli w nim członkowie Komisji Gospodarki RM oraz zaproszeni goście: Daniel Iwański- przewodniczący Rady Miasta, Jacek Baszczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Michał Lenkiewicz – naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, Jan Grygorcewicz – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej Rady Powiatu, Henryk Hawrylewicz- członek KR.G.B.R.O.Ś i I. E. Rady Powiatu – członek Zarządu (na pięciu członków komisji przyszło dwóch).
Przewodniczący Andrzej Kobes podkreślił, że celem wspólnego posiedzenia komisji jest zapoznanie kolegów radnych z Powiatu ze stanem technicznym chodników i jezdni przy drogach powiatowych w mieście, stanowiskiem mieszkańców w sprawie stanu technicznego chodników i poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Armii Krajowej. Nawiązał do współpracy w obecnej kadencji z Powiatem w sprawie wspólnych inwestycji w zakresie remontów chodników, dróg, ścieżek rowerowych (ul. Słowackiego, ul. Piłsudskiego oraz ścieżka rowerowa przy ul. Myśliborskiej). Poinformował o wydatkach Gminy Jawor w przebudowie chodnika wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję przy drodze powiatowej ul. Słowackiego na kwotę 114 845,11 zł w 2015 roku, wspomniał o remoncie chodnika przy ul. Piłsudskiego, w którym Gmina Jawor partycypowała w 50% na kwotę 59 999,40 zł.
Wydatki Gminy na remonty chodników przy drogach powiatowych zamknęły się na kwotę 174 844,51 zł, natomiast wydatki powiatu na kwotę 168 130,16 zł. Przewodniczący przypomniał, że Gmina w latach 2015- 2017 poniosła wydatki na remont chodników gminnych na kwotę 1 373 626,66 zł (w tym remont ul. Staszica). Wspomniał o niezadowoleniu mieszkańców ul. Kopernika, Piastowskiej i Szpitalnej ze zmiany organizacji ruchu. Przewodniczący odczytał list mieszkańców ul. Kopernika i Piastowskiej żądających przywrócenia komunikacji dwukierunkowej na ul. Szpitalnej oraz skarżących się na utrudnienia spowodowane zmianą organizacji ruchu na tejże ulicy. Przypomniał, że zostały wypracowane wnioski Komisji w dniu 02.10.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników chodników przy ul. Chopina, Piastowskiej, Strzegomskiej, Szpitalnej i Poniatowskiego, skierowane następnie do Starosty. Przewodniczący poinformował, iż burmistrz wystosował 26.01.2015 r. kolejne pismo, jako odpowiedź w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Armii Krajowej z prośbą o przedłożenie dokumentacji technicznej przez Powiat, bez rezultatu. Twierdzenia, że na skrzyżowaniu nie było wypadków i w związku z tym nie ma potrzeby sygnalizacji jest jak najbardziej mylne. Przewodniczący Andrzej Kobes powołał się na pismo, jakie otrzymał z Komendy Powiatowej Policji w sprawie zdarzeń drogowych w latach 2010-2016 z powodu nieustąpienia pierwszeństwa – było ich 12 oraz 6 zdarzeń w 2017 r.
Zaprezentował zdjęcie z ul. Szpitalnej nr 12 przed szpitalem, gdzie przystąpiono do remontu chodnika po fakcie złamania ręki w dwóch miejscach prze kobietę. Do tego momentu chodnik, zdaniem ZDP, był w stanie nadającym się do użytkowania. Radny pokazał na zdjęciach także inne przykłady zaniedbań ze strony Powiatu. Michał Lenkiewicz oświadczył, że Powiat chce wykonać analizę zasadności budowy ronda lub sygnalizacji o ruchu na tym skrzyżowaniu (Piastowska, Szpitalna, Strzegomska). Przestrzegał przed działaniami gorączkowymi. Kilka dni wcześniej (6.10.) otwarto dla ruchu ul. Narutowicza, powoli kolejne będą udostępniane. Prosił więc o cierpliwość i czekanie do zakończenia remontu DK3 w Jaworze i wtedy rozważyć najlepsze rozwiązanie dla omawianego skrzyżowania. M. Lenkiewicz apelował, aby dać sobie czas na dogłębną analizę, zbadać przepustowość ruchu w mieście. Dokumentacja na sygnalizację z 2014 roku jest nieaktualna.
Radny K. Detyna wyraził zdziwienie, że radni najpierw wnioskują, a potem protestują (przeciwko temu, o co wnioskowali). Wyraził także zdziwienie gwałtownym zainteresowaniem sygnalizacją w ostatnim roku przed wyborami. Dyskusję przerwała radna M. Świderska prosząc o informacje na temat wspólnych zadań inwestycyjnych Powiatu z Gminą Jawor. Radny H.Hawrylewicz wyjaśnił, że nie zna pełnych wskaźników na przyszły budżet, więc może mówić w oparciu o WPF, przypomniał, że powiat jest zaangażowany w budowę ścieżki rowerowej Jawor – Myślibórz.
Radna M. Świderska zaproponowała, aby złożyć wspólny wniosek Gminy z zarządem powiatu do JCM o wykonanie wspólnego parkingu przy szpitalu JCM. Radni skorzystali z obecności Michała Lenkiewicza i wylali swoje żale w sprawie fatalnego wykonania drogi przy garażach na ul. Limanowskiego. Radny Z. Ziółkowski w oparciu o fotografie przedstawił zagrożenia, jakie niesie m.in brak zaworu zwrotnego przy rowie, który ma odprowadzać wody opadowe do rzeki. W konsekwencji brak zaworu może spowodować nawet zalanie garaży i osiedla Przyrzecze.
Bardzo obszernie temat zaniedbań rozwinął mieszkaniec Przyrzecza i użytkownik garażu Józef Hrankowski, który “wydeptał ścieżki” do wicestarosty, pisał listy do dyr. Locha z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Nikt nie pomógł im rozwiązać sprawy niedoróbek przy garażach. O fuszerce przy remoncie Limanowskiego pisaliśmy w Nowej Gazecie Jaworskiej kiedy kończono ten remont. Do dzisiaj nie poprawiono jak należy studzienek a kwestia garaży pozostała bez echa.
Spotkanie członków obu komisji było pełne wzajemnych oskarżeń, ale zakończyło się obietnicą lepszej współpracy na przyszłość.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię