Ścieżka edukacyjna gotowa!

0
414

W bolkowskim domu kultury odbyła się 13 października konferencja podsumowująca projekt ścieżki edukacyjnej dendrologicznej „Drzewa – dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa w ramach programu „Działaj lokalnie X”.Uczestniczyło w niej ponad 50 osób, w tym pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydziału Architektury Krajobrazu (dr inż. Justyna Jaworek, dr inż. Iwona Orzechowska-Szajda, mgr inż. Maria Ostrowska-Dudys, mgr inż. Robert Sobolewski), dr Jolanta Artym z Instytutu Immunobiologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Bolkowa Jarosławem Wrońskim, przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą Majtczak, radnymi z Bolkowa i Jawora (W. Tomaszek, K. Kowalczyk, M. Jankowski), inspektor ochrony zabytków ds. założeń ogrodowych – Joanna Waligóra z Legnicy, dyrektorzy instytucji samorządowych (B. Zalewska – ZSiP, W. Drewniak – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bolkowie), dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – Julia Jankowska, pracownicy urzędów gmin zajmujący się zielenią z Bolkowa i Lubawki, członkowie TMB, młodzież Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie i inni.

Konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym, o co zadbali prelegenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Architektury Krajobrazu: dr inż. Justyna Jaworek („Rola historycznych założeń ogrodowych”), mgr inż. Anna Popów-Nowicka z Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych („Funkcja edukacyjna parku historycznego na przykładzie Arboretum”), mgr inż. Robert Sobolewski (Podsumowanie projektu „Ścieżka edukacyjna dendrologiczna: Drzewa – dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa”). Powyższe prelekcje uświadomiły słuchaczom, jak niezwykły potencjał turystyczny, edukacyjny i promocyjny dla miast i wsi jest związany z zachowaniem i pielęgnowaniem dziedzictwa przyrodniczego, w tym osobliwych drzew. Jest on w małym stopniu wykorzystywany a stanowi przecież bogactwo, które odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach. Nie wykorzystywane są również w pełni środki dostępne na zachowanie bioróżnorodności. Nasza konferencja miała za zadanie pobudzenie aktywności w tym zakresie. Szkoda tylko, że niewielu przedstawicieli gmin skorzystało z naszego zaproszenia. Ci, którzy dotarli do Bolkowa, byli bardzo zadowoleni zarówno z części teoretycznej w formie prelekcji, jak i ze spaceru nowo utworzoną ścieżką dendrologiczną.
Towarzystwo Miłośników Bolkowa serdecznie dziękuje doktorantowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Robertowi Sobolewskiemu za olbrzymi wkład pracy przy projektowaniu treści tablic dydaktycznych, doborze materiału zdjęciowego, przy redagowaniu treści foldera i prezentacji multimedialnej. Dziękujemy również Marcinowi Jankowskiemu i jego podopiecznym z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie za duży wkład pracy przy projektowaniu foldera i umiejscowieniu tablic w terenie. Dziękujemy również burmistrzowi Bolkowa za wsparcie, właścicielom hurtowni budowlanej państwu Staszakom za nieodpłatne przekazanie materiałów do urządzenia ścieżki, pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie, członkom TMB Małgorzacie Ciołko, Alinie Toczek, Elżbiecie Wieczorek, Donaldowi Barańskiemu, Małgorzacie Tokarskiej-Mazur i Bogusławie Kałużnej. Projekt nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia sponsorów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Filantropii w Polsce, Partnerstwu Kaczawskiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Jaworze oraz programowi „Działaj lokalnie X” koordynowanemu przez Krzysztofa Kowalczyka.
Marek Janas, Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Bolkowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię