Wielka unijna forsa dla Jawora!

0
977

Ponad 45 mln zł unijnego dofinansowanie dostanie Jawor na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych. Cały projekt wart jest 86,5 mln zł.

Wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Jawora Emilian Bera podpisał umowę z prezesem zarządu Kazimierzem Kujdą. W efekcie miejska infrastruktura wod-kan zostanie znacząco zmodernizowana. Wcześniej Rada Miejska jednogłośnie poparła propozycję burmistrza w tej kwestii. W numerze 16 z 19 kwietnia dużo pisała o tym Nowa Gazeta Jaworska.
Przyznane dofinansowanie na realizację tak ambitnego projektu to spore wyzwanie dla gminy. Urzędnicy nie kryją zadowolenia z pozyskanych pieniędzy i już szykują się do pracy przy tak dużej inwestycji.

– Dużą radość sprawiła nam informacja o przyznanym dofinansowaniu. Nasza oczyszczalnia ma ponad 33 lata i wymaga unowocześnienia. Nie lepiej jest z przepompownią ścieków czy samymi sieciami. Po drugie chcąc podłączać do systemu nowych mieszkańców czy inwestorów powstałej strefy ekonomicznej musimy przebudować cały system i dostosować do europejskich norm. – wyjaśnia burmistrz Jawora Emilian Bera.
Oczyszczalnia ścieków dla miasta Jawora koło Małuszowa została zaprojektowana w latach 70-tych. Budowę zakończono w 1984 roku i od tego czasu nie podejmowano większych inwestycji na tym obiekcie. Tymczasem awarii jest coraz więcej, głównie na rurociągu tłocznym. 
– Dzisiaj trudno sobie wyobrazić niebezpieczeństwo zalania miasta fekaliami, ale jeśli nie zrobimy modernizacji, takie zagrożenie jest realne. Pamiętamy przecież częste awarie rurociągu przy ul. Cukrowniczej, który odbiera ścieki z całego miasta. Dlatego inwestycję musimy zrealizować tak, aby chronić mieszkańców, zmniejszyć awaryjność sieci, a także poprawić jakoś odbioru ścieków i dostarczania wody w mieście. – mówi Marek Klimecki, Kierownik Referatu Wodno-Kanalizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.


Pozyskanie pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Jaworze, co zapewni sprawne i bezawaryjne działanie systemu dostaw wody i odprowadzania ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wzdłuż ulicy Cukrowniczej będzie także obsługiwała tereny jaworskiej strefy ekonomicznej.
– Realizacja tego projektu to spore wyzwanie dla gminy zarówno finansowe jak i organizacyjne, ale po to zostałem wybrany przez mieszkańców Jawora, aby tak trudnym zadaniom sprostać mówi Emilian Bera. – Zdaję sobie sprawę z tego, że łatwiej byłoby realizować proste projekty, których efekty widać gołym okiem. Nie możemy jednak uciekać od trudnych tematów. Dlatego jak tylko pojawiła się okazja pozyskania dla Jawora pieniędzy na ten cel, bez wahania podjęliśmy się tego wyzwania – wyjaśnia burmistrz Emilian Bera.
Inwestycja realizowana będzie w ciągu 7 lat. Jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Prace podzielono na trzy etapy. Jako pierwszy rusza modernizacja rurociągów tłocznego i grawitacyjnego oraz sieci wodnej wzdłuż ulicy Cukrowniczej. Zbiega się to z realizowaną także przez gminę Jawor inwestycją przebudowy ulicy Cukrowniczej na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej. Warto dodać, że na ulicę Cukrowniczą burmistrz również pozyskał dofinansowanie unijne. Drugi etap prace obejmą przebudowę przepompowni. Ostatnim i najbardziej kosztownym etapem będzie modernizacja oczyszczalni ścieków.
Z planowanych prac cieszy się wieloletnia kierownik miejskiej oczyszczalni, Emilia Domińska. – Czekaliśmy na ten remont od lat. Stan techniczny przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej jest fatalny. Urządzenia jak i sam budynek są mocno wyeksploatowane i istnieje potrzeba budowy nowego obiektu. – wyjaśnia Domińska. Na wymianę czeka również stalowy rurociąg tłoczny. – Kończą się możliwości techniczne zakładania kolejnych opasek uszczelniających następujące po sobie awarie.

– Ze względu na niewielką odległość rurociągu od budynków mieszkalnych i rzeki Nysy Szalonej następna awaria może doprowadzić do skażenia sanitarnego – dodaje Marek Klimecki, kierownik referatu Wod-Kan.
Miejska oczyszczalnia ścieków obsługuje obecnie miasto Jawor oraz Gminy: Paszowice, Męcinka, Mściwojów. Projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wczoraj w Warszawie burmistrz podpisał umowę na wykorzystanie unijnych pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię