GOZ Mściwojów – Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

0
331
gmina Mściwojów

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie oraz Punkcie Lekarski w Snowidzy  od dnia 1 stycznia 2017 r. osobami posiadającymi uprawnienia do korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej są:

– świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
– świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
– inwalidzi wojenni i wojskowi,
– kombatanci/osoby represjonowane,
– kobiety w ciąży,
– świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Podstawy prawne:
1) art. 47 ust. 1a oraz art. 47c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2016 r. poz.1793 ze zm.),
2) § 18 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. U. poz. 1860)

Inf. gmina Mściwojów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię