Pracowity czas na osiedlu mieszkaniowym w Budziszowie Wielkim

0
601

Mieszkańcy osiedla w Budziszowie Wielkim otrzymali działkę rekreacyjno-sportową do zagospodarowania. W tym trudnym czasie pandemii trzeba było przygotować plac pod realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy na tytuł operacji: „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Budziszowie Wielkim”.

Przez okres wiosny i lata przeprowadzono mnóstwo prac. Nawieziono ziemię i piasek. Wyrównano teren, kilkakrotnie zbierano kamienie, zasiano trawę. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i sporo prac wykonali sami. Nie byłoby to jednak możliwe bez pomocy wielu sponsorów i firm ze sprzętem. Część wydatków pokryto z funduszu sołeckiego ale mieszkańcy również zebrali fundusze na uzupełnienie sprzętu zabawowego. Plac jest już w po części przygotowany na ustawianie urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni dla starszych. Projekt będzie trwał do 31 marca 2021 r.

Do końca roku zostanie zakupione dalsze ogrodzenie z funduszu sołeckiego. Jeszcze mnóstwo prac przed mieszkańcami. Dotychczasowe efekty prac już widać. Plac się zazielenił i jest koszony.

Należą się wielkie podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom. Przyjdzie czas na podziękowania z imienia i nazwiska, obecnie zapraszamy jeszcze kolejnych mieszkańców do współpracy. Miejsce to będzie służyło do wypoczynku i rekreacji wszystkim mieszkańcom osiedla i wsi. Z góry dziękuję za wszelką pomoc przy pracach na placu oraz zbieraniu funduszy na rozwój tego placu.

Radna Gminy Danuta Danilewicz