Urzędnicy czekają na wnioski od mieszkańców

0
220

Mieszkańcy Polkowic do 15 września mogą składać swoje propozycje do budżetu gminy. W związku z tym, iż dochody budżetu są ograniczone proponowane zadania muszą być racjonalne, zgodne z prawem i służyć jak największej liczbie mieszkańców.

Mieszkańcy Polkowic do 15 września mogą składać wnioski dotyczące realizacji zadań  finansowanych z budżetu gminy. O sfinansowanie przedsięwzięć mogą wnioskować nie tylko jednostki sektora finansów publicznych, ale również mieszkańcy.

– Mamy tu na myśli przede wszystkim organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe, rady sołeckie czy przedstawicieli osiedli. Oczywiście, wniosek mogą złożyć wszyscy polkowiczanie. Wszyscy, którzy mają pomysł i chęć realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy. Wniosek musi być podpisany przez minimum piętnaście osób – mówi Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice.

– Zachęcam wszystkich polkowiczan do zgłaszania pomysłów i swoich oczekiwań. To jest czas, byśmy wspólnie zadecydowali o tym, na co przeznaczyć nasze gminne finanse – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Jest to dla mnie bardzo ważne, by wysłuchać głosu mieszkańców, to oni najlepiej wiedzą, czego najbardziej potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu – dodaje burmistrz.

W związku z tym, iż dochody budżetu na 2021 rok są ograniczone nie wszystkie zadania zostaną zrealizowane.

– Zadania muszą być racjonalne, zgodne z prawem i służyć jak największej liczbie mieszkańców. Priorytety to okres oczekiwania na realizację, bezpieczeństwo i właśnie liczba mieszkańców, do których to zadanie będzie skierowane – wymienia Katarzyna Gryś Skarbnik Gminy Polkowice – Zebranie tych wszystkich wniosków pozwoli nam zinwentaryzować potrzeby mieszkańców gminy i myśleć bardziej perspektywicznie nie tylko na rok 2021, ale na lata przyszłe – dodaje Skarbnik Gminy Polkowice. 

Wnioski można składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@ug.polkowice.pl lub przesłać na adres Epuap/GminaPolkowice/skrytka.

W razie pytań i wątpliwości zainteresowani mogą uzyskać informacje w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych, Referat Inwestycji: Tomasz Duszyński 76 72 49 711 lub w Wydziale Sportu i Inicjatyw Lokalnych:  Katarzyna Sputowska-Czarny 76 72 49 700 oraz w Wydziale Komunalnym: Marta Charymska, Edyta Durał-Frątczak 76 847 41 93

Mieszkańcy Gminy Polkowice swoje propozycje do budżetu mogą składac także poprzez radnych Rady Miejskiej w Polkowicach. Każde osiedle i sołectwo ma swojego radnego, którego zadaniem jest reprezentacja interesów mieszkańców. TUTAJ można znaleźć listę polkowickich radnych obecnej kadencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię