Nowy rok szkolny, nowe zasady

0
659

W I LO w Jaworze uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny 2020/2021. Program tegorocznej inauguracji odbiegał od tych organizowanych w latach ubiegłych. Na początku spotkania dyrektor szkoły Mieczysław Michalski rozdał uczniom zaległe świadectwa z wyróżnieniem, a najlepszych absolwentów szkoły zaprosił do wpisania się do Złotej Księgi szkoły.

Było to szczególne uhonorowanie uczniów, którzy w związku z pandemią koronawirusa nie mieli tradycyjnego zakończenia nauki. Zaproszona na uroczystość Starosta Powiatu Jaworskiego Aneta Kucharzyk wręczyła nagrody wyróżniającym się uczniom. Ważnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie przez odchodzącego na emeryturę dyrektora Mieczysława Michalskiego sterów w kierowaniu szkołą nowemu dyrektorowi I LO Jackowi Wieczorkowi. Starosta Aneta Kucharzyk podziękowała dyrektorowi Michalskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora, wręczając specjalnie przygotowany na tę okazję album ze zdjęć wyszukanych w kronikach szkolnych.

Nowy dyrektor Jacek Wieczorek powitał uczniów, nauczycieli i przybyłych gości oraz złożył życzenia wszystkim, aby ten nadchodzący, trudny z wielu powodów rok szkolny zakończył się z jeszcze większą liczbą wyróżnień, a przyszłym absolwentom życzył, aby ich wyniki matur były najlepsze w kraju. Warto dodać, że w minionym roku szkolnym maturzyści z jaworskiego I LO znaleźli się na drugim miejscu w województwie. To ogromny sukces szkoły.