Wczoraj jeszcze przedszkolaki…

0
970

… dzisiaj już pierwszaki.18 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Jaworze zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: dyrektor szkoły – pan Tadeusz Kopeć, wicedyrektorzy – pani Marzanna Ciekanowska i pan Tomasz Starzec, wiceburmistrz – pani Ewelina Szynkler, Naczelnik Wydziału Oświaty – pan Wiesław Szymczyk, rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców, a także koledzy i koleżanki z klas trzecich.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Wspólnie ze starszymi koleżankami z klasy trzeciej wzięli udział w przedstawieniu, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.
W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Tadeusz Kopeć dokonał symbolicznego pasowania na ucznia – życząc samych sukcesów w długiej karierze szkolnej.
Najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych medali ufundowanych przez Radę Rodziców oraz upominków przygotowanych przez Urząd Miasta w Jaworze.
Po części oficjalnej uczniowie zostali zaproszeni do klas na spotkanie z wychowawcą, wręczono im pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki przygotowane przez Rodziców.
Anna Jastrzębska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię