Tutoring szansą dla szkoły

0
326

W siedzibie ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, miała miejsce kolejna konferencja „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”. Jej organizatorami, podobnie jak w przypadku pierwszej, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach w dniu 20 marca br., byli Instytut Tutoringu Szkolnego oraz Kurator Oświaty we Wrocławiu.
Uczestnicy tego wydarzenia, głównie dyrektorzy szkół wszystkich etapów edukacyjnych z obszaru Dolnego Śląska, słuchali i rozmawiali o tym, jak polską szkołę może zmienić tutoring. Praktyczny wymiar tej metody pracy z uczniem został zaprezentowany przez tutorów oraz uczniów szkół ALA, a także przez dyrektora i tutorów ze Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Naukową perspektywę przedstawił w swym znakomitym wystąpieniu gość specjalny konferencji pani prof. Anna I. Brzezińska z UAM w Poznaniu.W końcowej części konferencji przedstawiciel ITS zaprezentował optymistyczne zarówno w wymiarze statystycznym, jak i jakościowym efekty ogólnopolskiego projektu tutorskiego, który był realizowany w niemal 80 placówkach oświatowych w całej Polsce w latach 2016 – 2018.
Uczestnicy usłyszeli między innymi, że tutoring:
* wspiera rozwój zdolności, predyspozycji, talentów i zainteresowań oraz zmienia sposób uczenia się każdego ucznia,
* prowadzi ucznia do odpowiedzialności za swoje działania, które sam wyznacza, określając cel i planując ich skuteczną realizacje przy wsparciu tutora,
* zmniejsza ryzyko podejmowania przez ucznia zachowań ryzykownych, ponieważ pozwala mu na koncentrację uwagi na rozwoju własnych mocnych stron,
* kreuje model relacji pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej, którego podstawą są dialog, uwaga na potrzeby drugiego człowieka, poszanowane jego godności, szacunek i partnerskie współdziałanie,
* jest naturalną pracą i powinnością nauczycieli, co uświadamiają sobie oni wraz z nabywanymi kompetencjami tutorskimi.
Tak przedstawione myślenie o szkole i powinnościach nauczycielskich sprzyja budowaniu wzajemnie dobrych relacji. Dali temu zresztą wyraz uczestnicy konferencji zadając pytania tutorom i uczniom oraz dzieląc się swoimi refleksjami. Również Kurator Oświaty we Wrocławiu pan Roman Kowalczyk wyraził swoje uznanie dla autorów tej koncepcji pedagogicznej oraz tych, którzy ją skutecznie i z dużym powodzeniem wdrażają, a także podziękował uczestnikom za zainteresowanie tutoringiem i poszukiwanie nowatorskim rozwiązań edukacyjnych.
Skoro więc obie konferencje oraz zaprezentowane efekty ogólnopolskiego projektu tutorskiego pn. Wychować Człowieka Mądrego” potwierdzają, iż tutoring może uczynić uczniom, nauczycielom i szkole tak wiele dobrego,można żywić nadzieję, że metoda ta będzie, przy wsparciu władz oświatowych, promowana i upowszechniana. Dotychczasowe doświadczenia, a takżekapitał intelektualny i kadrowy Instytutu Tutoringu Szkolnego nadają tej nadziei realny kształt.
opr. AS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię