Pierwsze robocze obrady nowej rady

0
325

29 listopada obradowała, po raz drugi w tej kadencji, Rada Miejska w Bolkowie. Dla radnych było to przejście do roboczych obrad.
Porządek II sesji rady miejskiej Bolkowa nie był długi. Jednak te kilka punktów pozwoliło radnym, szczególnie debiutantom, na zrozumienie w praktyce, czym jest praca radnego podczas posiedzenia plenarnego rady. Był też punkt uroczysty. Nieobecna podczas I sesji radna Teresa Ozimek złożyła ślubowanie. Było to więc również pierwsze posiedzenie organu stanowiącego bolkowskiego samorządu w pełnym składzie.
Po raz pierwszy burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab informował radnych o swych działaniach w okresie międzysesyjnym. Ponieważ między inaugurującą sesją a tą minęło niewiele czasu, sprawozdanie było krótkie i obejmowało okres od 19 do 28 listopada. Pierwszego dnia po ślubowaniu burmistrz powołał swego zastępcę, którym został Krzysztof Andrzejewski. – Podpisałem pięć zarządzeń, które dotyczyły powołania zastępcy, powierzenia czynności zastępcy i skarbnikowi gminy, powołania komisji oceniającej służbę w administracji państwowej urzędnika oraz w zakładowym funduszu socjalnym. Grzegorz Kucab wziął w tym czasie udział w inauguracji kadencji władz powiatu jaworskiego oraz kilku gmin na terenie powiatu. Spotkał się też z władzami powiatu i przedstawicielem gminy Paszowice z przewoźnikiem, który uruchomi przewozy osób na trasie Jawor – Paszowice – Lipa i z powrotem. Informacje o swych działaniach od I sesji złożył także przewodniczący rady. Jacek Płaszewski powiedział, ze protokół z I sesji został podpisany, a wojewoda nie wniósł uwag do przebiegu I sesji RM. Przewodniczący ustalił też termin i tematykę kolejnej sesji.
Radny Marek Janas, poinformował, że został przewodniczącym nowoutworzonego klubu radnych. W jego skład wchodzą ponadto Mirosław Pustuła, Paweł Szymański, Teresa Ozimek i Elżbieta Kramarczuk. Klub nazywa się Bezpartyjni samorządowcy.
W punkcie interpelacje i zapytania radny Paweł Szymański poprosił o interwencję w firmie budującej obwodnicę Bolkowa. – Most, przez który jeżdżą ciężkie auta został zniszczony, mimo wybudowania mostu technicznego na działce 117 w starych Rochowicach – powiedział. Burmistrz Kucab powiedział, że jest poinformowany o fakcie i odpowiednie służby w urzędzie miejskim już przygotowały pismo z prośbą o wyjaśnienia i odpowiedzią w ciągu 30 dni jak firma zamierza naprawić zniszczenia.
Radny Marek Janas chciałby, by władze Bolkowa poinformowały o swych zamiarach dotyczących roku 2019, by była to urealniona koncepcja rozwoju gminy, faktyczne, nie wyborcze, plany.
Pierwsze posiedzenia komisji rady odbędą się w grudniu. Podczas sesji odczytano składy osobowe tych komisji, które podczas pierwszych posiedzeń wybiorą swych przewodniczących. Będą to komisje: rewizyjna, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, budżetu i infrastruktury, oświaty, kultury i sportu oraz komisja skarg, wniosków i petycji. Radni zdecydowali o kilku sprawach, przede wszystkim finansowych, podejmując stosowne uchwały. Ustalili pensję burmistrza. Zaproponowano, by Grzegorz Kucab zarabiał tyle, co jego poprzednik. To 4.700 złotych pensji zasadniczej, 1.900 złotych dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny w wysokości 40% pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wysługę lat. W imieniu klubu Bezpartyjni samorządowcy jego przewodniczący Marek Janas zaapelował, by pensję tę nieco obniżyć. Argumentował to trudną sytuacją finansową gminy, okresem wdrażania się nowego burmistrza do pracy oraz brakiem możliwości podwyższenia tej pensji – to maksymalna stawka. Przewodniczący Jacek Płaszewski w odpowiedzi na wniosek stwierdził, że burmistrz będzie zajęty nie tylko w godzinach pracy, a nienormowana praca będzie wymagała nie tylko dużo czasu, ale i wielu starań. – Mimo takiego samego uposażenia burmistrz Kucab będzie zarabiał mniej, bo ma mniejszy staż pracy niż poprzednik – stwierdził przewodniczący. W głosowaniu Bezpartyjni samorządowcy wstrzymali się od głosu, a za proponowaną wysokością poborów byli pozostali radni.
Rada przyjęła także bez dyskusji i uwag Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Wprowadzono zmiany do budżetu gminy na ten rok oraz zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię