Spotkanie policjantów z młodzieżą

0
1418

W trakcie upalnych wakacji jaworscy policjanci dbają o bezpieczeństwo najmłodszych prowadząc zajęcia na temat prawidłowych zachowań podczas wypoczynku nad wodą. Działania te odbywają się w ramach akcji profilaktyczno–edukacyjnej pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, czy „Bezpieczne wakacje 2018”.
Tym razem przeprowadzone zostały z uczestnikami półkolonii organizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Jaworze oraz Powiatowy Ośrodek Edukacji w Jaworze. Podczas spotkania policjanci instruowali uczestników półkolonii oraz ich opiekunów jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą i korzystać z letniej aury. W tych czynnościach wspomagani byli przez funkcjonariuszy patrolu rowerowego, którzy demonstrowali w jaki sposób wykorzystuje się rzutki przy ratowaniu osób tonących. Ponadto zwracali uwagę, aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminów oraz znaków ustawionych przy wodzie.
W trakcie zajęć mundurowi wskazywali również na takie formy zabawy oraz spędzania wolnego czasu, które zagwarantują aby wakacyjny wypoczynek był bezpieczny. Omówili przy tym mogące wystąpić zagrożenia i sposoby ich unikania. Szczególną uwagę policjanci poświęcili niebezpieczeństwom mogącym wystąpić podczas pobytu w domu, prac polowych, kontaktach z obcymi i zwierzętami.
Uczestnicy spotkań przypomnieli sobie wraz z mundurowymi także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności dotyczące pieszych. Omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i sytuacje, w których najczęściej może dochodzić do wypadków. Funkcjonariusze przypomnieli też zasady prawidłowej jazdy rowerem, rolkami czy na deskorolce.
Policjanci dążyli także do podniesienia świadomości młodych osób w kwestii zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki oraz niebezpieczne gry internetowe, promując przy tym szeroko rozumiany zdrowy styl życia. Rozmawiali, więc z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości zażywania środków odurzających, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, a także występujących w cyberświecie pułapkach.
Oficer Prasowy KPP w Jaworze
kom. Łukasz Kubiś