Uroczyście podsumowali rok [FOTO]

0
920

Czwartkowa sesja, 28 grudnia, w gminie Mściwojów była wyjątkowo uroczysta. Przy świątecznym stole z radnymi, sołtysami i władzami gminy spotkali się zaproszeni goście. Podsumowując rok pracy łamano się opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia. Był też toast na powitanie Nowego Roku. Przed noworocznym spotkaniem radni uchwalili budżet gminy Mściwojów na 2018 rok.

Projekt uchwały budżetowej gminy Mściwojów na 2018 r. przygotowany przez wójta Mariusza Forysia i skarbnik Monikę Białek został wcześniej przedstawiony Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy. W projekcie budżetu na 2018 rok ustalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 21.433.189,90 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.846.455,34 zł; dochody majątkowe w wysokości 6.586.734,56 zł. Główne wpływy do budżetu pochodzą z podatków i subwencji. Planowane wydatków budżetu gminy Mściwojów ustalono na łączną kwotę w wysokości 20.600.403,90 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.787.974,00 zł; wydatki majątkowe w wysokości 5.812.429,90 zł. W budżecie utworzono ponadto rezerwę w wysokości 80 tys. zł z podziałem na rezerwę ogólną w wysokości – 30 tys. zł oraz rezerwę celową w wysokości – 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono również kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 832.786,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do których zaciągania upoważniono wójta gminy, ustalono na 1.639.000 zł. Mogą być one zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, a także wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639.000 zł.

– Myślę, że jest to dobry budżet. Jest to kontynuacja działań z lat poprzednich. Przede wszystkim spłacamy zobowiązania, ale też stawiamy bardzo mocno na inwestycje, te na które pozyskaliśmy już środki bądź też chcemy pozyskać. Kluczowe zadania, które w 2018 roku będą realizowane, to dokończenie termomodernizacji urzędu gminy, nowoczesne pracownie w szkołach podstawowych w naszej gminie, e-urząd czyli informatyzacja urzędu, informatyzacja ośrodka zdrowia i kolejne drogi, które chcemy zbudować. Musimy na nie oczywiście pozyskać dotacje, złożyliśmy stosowne wnioski, czekamy na rozstrzygnięcia. Ważnym zadaniem w sferze kultury jest budowa pierwszej nowej świetlicy w naszej gminie. Chcemy ją zbudować w Grzegorzowie. Mamy nadzieję, że złożony w przyszłym roku wniosek otrzyma dofinansowanie – podsumował wójt gminy Mściwojów Mariusz Foryś.

Więcej w przyszłym wydaniu NGJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię