Remonty i inwestycje na terenie gminy Mściwojów

0
476
gmina Mściwojów

Ostatnie miesiące to okres intensywnych prac, zmierzających do poprawy komfortu życia mieszkańców  gminy Mściwojów.

.  Realizowane są m.in. inwestycje drogowe, zadania z zakresu ochrony wód, jak również projekty oświatowe. W sierpniu br. nastąpiły odbiory przebudowywanych dróg gminnych a obecnie dobiega końca kilka innych realizowanych zadań. W Godziszowej prowadzone są prace budowlane przy świetlicy wielskiej. W ramach prac remontowych przewidziano do wykonania: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie obiektu, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych oraz malowanie wnętrza świetlicy. Prace powinny zakończyć się w drugiej połowie października.

Również w Targoszynie prowadzone są prace inwestycyjne. Tutaj przebudowie poddawana jest droga gminna w granicach działki nr 348,342. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami oraz kanalizacja deszczowa.  Długość przebudowywanego odcinka drogi gminnej 110655D to 290 m, zaś długość odcinka drogi gminnej wewnętrznej wynosi ok. 103 m. Zakończenie prac planowane jest na październik br.

W Targoszynie rozpoczynają się również długo oczekiwane prace przy budowie przedszkola. 18 września br. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Prace prowadzone będą przez firmę SIBUD S.A. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Jedno z największych zadań realizowane jest w Siekierzycach. Tutaj powstaje ponad czterokilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. w Legnicy. Wartość zadania to ponad 2 mln zł. Zadanie obejmuje także budowę sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu. Odbiór prac nastąpi jeszcze w tym roku.

Przed nami jeszcze realizacja kilku przedsięwzięć drogowych oraz finalizacja projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. „Nowoczesne pracownie”, w którym ponad 500 tys. przeznaczone zostanie na doposażenie szkół z terenu gminy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Kocówka roku zapowiada się więc intensywnie.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię