Poczta zastąpi Spodziewałę

0
531

W bolkowskim zarządzie rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów doszło do zmiany warty. Po 15 latach, czyli trzech kadencjach, ster kierowania oddał Henryk Spodziewała. Nowym przewodniczącym zarządu wybrany został Tadeusz Poczta. Henryk Spodziewała przygotował podsumowanie, swej i zarządu, pracy pomiędzy rokiem 2012 a 2017.

– Działalność ustępującego zarządu w części finansowej w kończącej się kadencji oparta była głównie na wpłatach członków z tytułu przynależności do związku – powiedział H. Spodziewała. – Od sumy tych wpłat musimy odliczyć 20% , które zobligowani jesteśmy odprowadzić na konto Zarządu Okręgowego w Legnicy. Kolejne źródło to wsparcie Urzędu Miejskiego w Bolkowie w postaci darmowego wynajmu sali w domu kultury, gdzie również nie ponosiliśmy opłat za energię elektryczną i gaz oraz za grę zespołów muzycznych podczas organizowanych przez nas imprez tanecznych. Otrzymaliśmy też 300 złotych od naszego stałego sponsora, p. Romana Sadowskiego. Jeśli natomiast chodzi o liczebność naszego związku, to ta ciągle się zmieniała. Związek emerytów, jak nazwa sugeruje, nosi charakter rotacyjny, stąd różne wielkości w poszczególnych latach. Dzisiaj stan osobowy naszego stowarzyszenia to 163 osoby.
Teraz kilka słów o naszej działalności merytorycznej w mijającej kadencji. W latach 2013 – 2017 ustępujący zarząd zorganizował sześć wycieczek krajoznawczych – do miejscowości Moszna, wycieczkę objazdową po Dolinie Pałaców i Ogrodów, wycieczkę z cyklu „Pożegnanie lata” do Kamiennej Góry, Chełmska, Krzeszowa. Sokołowska, Golińska i miejscowości Starostin w Czechach. Następnie była wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu i do Brzegu Dolnego, kolejna do Republiki Czeskiej, gdzie zwiedziliśmy Božkov, Turnov oraz Jablonec. I wreszcie wycieczka do Drezna. Muszę też dodać, że jedna z proponowanych dwudniowych wycieczek nad morze nie doszła do skutku z braku dostatecznej ilości chętnych. Można przyjąć, że w każdej z tych wycieczek średnio wzięło udział 45 uczestników, co w sumie daje 270 osób uczestniczących w tych wyjazdach.
Chciałbym przypomnieć, że w poprzednich kadencjach dwukrotnie próbowałem zorganizować turnusy rehabilitacyjne, ale raz zgłosiło się 3, a drugim razem 4 osoby. Progres wprawdzie był, ale niestety zbyt mały. Jednak największym powodzeniem wśród naszych członków cieszyły się imprezy taneczne, które organizowaliśmy w domu kultury. Były to: Dni Babci i Dziadka z elementami walentynkowymi, Dni Inwalidy, spotkania integracyjne, Dni Seniora oraz zabawy andrzejkowe. Odbyło się także jedno spotkanie przy grillu na basenie miejskim. W ciągu całej kadencji było 25 imprez. Bywało tak, że brało w nich udział 130, a nawet 160 osób, nie tylko z Bolkowa i okolicznych wiosek, ale też z Jawora i Kamiennej Góry. Skromnie przyjmijmy za średnią liczbę 100 osób na imprezie razy 25 spotkań – to 2.500 osób! Dodajmy do tego 270 uczestników wycieczek, to okaże się, że w całej kadencji z zaproponowanych przez zarząd ofert spędzenia czasu wolnego skorzystało około 3 tysięcy osób. Jestem głęboko przekonany, że ustępujący zarząd, jeśli chodzi o działalność na rzecz członków naszego związku, z całą pewnością nie ma powodów do wstydu – stwierdził Henryk Spodziewała, były już przewodniczący bolkowskich seniorów.
Podczas dyskusji podkreślano, że imprezy organizowane przez zarząd cieszyły się powodzeniem, a udział w wycieczkach i zabawach dał wszystkim wiele satysfakcji.
Maria Rybińska zwróciła uwagę na wysoki procent składek – 20 %, odprowadzanych do ZO i małą kwotę pozostającą w tej sytuacji do dyspozycji zarządom rejonowym. Proponowała, by zebranie zdecydowało o zmniejszeniu tej składki do 5%. Okazało się to niemożliwe, bo wynika ona ze statutu związku. Wniosek ten został zapisany jednak w protokole do wykonania przez zarząd. Wystąpić ma on do Zarządu Głównego PZERiI o skierowanie na zjazd sprawy zmniejszenia wysokości procentowej składek odprowadzanych przez zarządy rejonowe do ZO. Ta sama dyskutantka, Maria Rybińska, zapytała też o wsparcie ZO. Okazało się, że były dwie niewielkie dotacje oraz, wg słów H. Spodziewały, ostrzeżenie, że nie można liczyć na wsparcie stamtąd.
Dyskutowano także o sytuacji służby zdrowia w Bolkowie. Na ten temat mówiły m.in. Maria Rybińska, Józefa Dolecka, Danuta Bojko. Szczególnie żalono się o trudności rejestracji telefonicznej. Sekretarz gminy Katarzyna Szywała obiecała przekazać sprawę władzom, choć uznała, że leży to w gestii dyrektora SP ZOZ, nie zaś burmistrza.
Przedstawiciel zarządu okręgowego powiedział, że cieszy się z udziału w tym zebraniu, bo to właśnie na zarządzie rejonowym spoczywa ciężar kierowania związkiem i tam powinny trafiać największe środki. Zauważył też, że zebranie było dobrze przygotowane, szczególnie sprawozdania komisji rewizyjnej były obszerne i dotyczyły kilku lat. Zwrócił też uwagę na niską frekwencję i brak zainteresowania członków. Według niego powinni oni wspomagać zarząd, a nie oczekiwać. Zauważył też, że coraz trudniej jest znaleźć wsparcie w firmach czy instytucjach, bo powstało wiele stowarzyszeń, które także wyciągają ręce po pomoc.
Do zarządu zgłoszeni zostali: Tadeusz Poczta, Sabina Morys, Wacław Ciosek, Maria Rybińska, Maria Łączna, Alojza Klepek, Bronisława Buczkowska, Regina Kuczkowska, Danuta Bojko, Danuta Kubik. Jak okazało się po krótkim spotkaniu nowo wybranych, przewodniczącym został Tadeusz Poczta. Jego zastępcami będą Wacław Ciosek i Regina Kuczkowska. Funkcję skarbnika obejmie Maria Rybińska, a sekretarza Maria Łączna. Czesława Kowalska będzie przewodniczącą komisji rewizyjnej, a jej członkiniami Zdzisława Brymerska i Maria Latkowska.
Przedstawiciel ZO zaproponował, by delegatem na zjazd wyższej instancji został nowy przewodniczący, który mógłby tam zapoznać bliżej się z problematyką związkową. Ta propozycja znalazła akceptację obecnych, którzy jednogłośni wybrali Tadeusza Pocztę na delegata.
Nowy przewodniczący PZERiI w Bolkowie, Tadeusz Poczta, zadeklarował, że ze wszystkich sił będzie się starał, by zarząd pod jego kierownictwem pracował dobrze i członkowie byli z tego zadowoleni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię