Scalanie gruntów w Niedaszowie

0
325

W dniu 24 maja br. wójt Mariusz Foryś wraz z zastępcą wójta Waldemarem Dziędzioła wzięli udział w uroczystym podpisaniu i przekazaniu umowy o przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

Samorząd województwa reprezentował marszałek  Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska natomiast powiat jaworski reprezentował starosta Stanisław Laskowski, członek zarządu Piotr Pieniążek oraz skarbnik Dariusz Subocz. W rezultacie powyższego wieś Niedaszów poddana zostanie pracom scaleniowym, których wartość została oszacowana na ponad 5 mln, z czego ponad 3 mln pochodzić będzie ze środków unijnych!

W sumie w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 4 wnioski, w tym dwa złożone przez Powiat Jaworski. Na liście rezerwowej znajduje się również operacja dotycząca scalania gruntów we wsi Luboradz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię