We wtorek sesja Rady Gminy Mściwojów

0
471
gmina Mściwojów

W dniu 28 lutego 2017 R. o godz. 12.30  w sali narad Urzędu Gminy w Mściwojowie odbędzie się XXV  Sesja Rady miny Mśćiwojów.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  – w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
  – w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  – w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie;
  – w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
  – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za 2016 r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 r.
 4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.

inf. gmina Mściwojów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię