Uwaga! Ptasia grypa!

0
871

Na terenie gminy Mściwojów zostało potwierdzone wystąpienie  ogniska ptasiej grypy HPAI typu  H5N5 o zbliżonej zjadliwości do H5N8, w związku z powyższym wprowadza się szczególne środki ostrożności zgodnie z  rozporządzeniem  MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r.Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane, zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, stosować  w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie   z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem, a także stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany   jest drób.

Objawy kliniczne HPAI u drobiu to zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe typu drgawki, skręt szyi, paraliż nóg   i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności. W przypadku stwierdzenia takich objawów hodowca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby do lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydent miasta.

Teoretycznie, nowy, zmutowany wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla człowieka, ale może wpływać na mutacje grypy występującej u ludzi.

Komunikat opublikowała Gmina Mściwojów na polecenie powiatowego lekarza weterynarii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię