Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym w 2017 roku

0
565
gmina Paszowice

Wójt Gminy Paszowice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Paszowice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 r. w następujących terminach:

  • w  kwietniu 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w lutym,
  • w październiku 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86 litrów, natomiast stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku wynosi 1,00 zł.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86 zł (86 litrów x 1.00 zł x ilość ha użytków rolnych).

Dodatkowych informacji udziela Pani Maria Nowak Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat, pokój nr 22  w siedzibie Urzędu Gminy, Paszowice Nr 137, telefon kontaktowy 76- 870 17 92 wew. 214.  

Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej: bip.paszowice.pl w zakładce wzory dokumentów, druki do pobrania poz. 13.

inf. gmina Paszowice 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię