Strażacy w Wiadrowie mają się czym chwalić

0
745
gmina Paszowice

Na styczeń zaplanowane zostały walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paszowice. Jako pierwsi spotkali się strażacy z Wiadrowa, którzy stawili się licznie, aby podsumować 2016 r.

gmina Paszowice

W spotkaniu uczestniczyli Z-ca Wójta Gminy, Leonard Wasilkowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze mł. bryg. Arkadiusz Delikatny, Proboszcz parafii Kwietniki ks. Marek Kruk, Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego Maria Bobowska,  Radny Łukasz Szatarski i były Radny Łukasz Ferenc, Radny Powiatu Jaworskiego Henryk Hawrylewicz, Sołtys wsi Piotr Chruściel, sponsorzy, Henryk Magas i Andrzej Paździerz, dh. Zygmunt Tracz, Prezes, Anna Michałków, Sekretarz Józef Michałków i dh. Andrzej Kaszuba z Zarządu Gminnego ZOSP RP w Paszowicach.

gmina Paszowice

Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP Wiadrów Krystiana Rudego sprawozdanie z działalności za 2016 r. przedstawił Naczelnik OSP, dh. Ireneusz Cybulski.

W roku 2016 jednostka uczestniczyła 17 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 8 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 8 razy, alarmy fałszywe 1. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: agregat prądotwórczy, najaśnica 2 x 500 W, przedłużacz 25 mb, latarki nahełmowe, mundury wyjściowe i akumulatory.

gmina Paszowice

W ramach prac społecznych strażacy wspólnie z mieszkańcami postawili scenę widowiskową na placu przy remizie, a także pomagali w termoizolacji stropodachu remizy. Strażacy z OSP Wiadrów przez cały rok dbali o porządek wokół świetlicy i remizy. Byli głównymi organizatorami 70 lecia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paszowice. Skarbnik, dh. Adam Szurek przedstawił sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że jednostka w minionym roku pozyskała dodatkowe fundusze, które pochodziły ze składek członkowskich, darowizn i zbiórek pieniężnych, a także dotacji jednostek samorządu terytorialnego.

gmina Paszowice

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh. Paweł Rudy, a plan działalności na 2017 r., Naczelnik OSP dh. Ireneusz Cybulski. W roku 2017 najważniejszym zadaniem będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających zakup lekkiego samochodu gaśniczego, 2 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych oraz rozbudowa piętra remizy.

Po przedstawionych sprawozdaniach odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. Zostało ono przyjęte jednogłośnie. Podczas zebrania Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowany został dh. Zygmunt Tracz.

Kolejnym punktem zebrania były wypowiedzi zaproszonych gości. Z-ca Wójta Gminy Leonard Wasilkowski podziękował strażakom za wyjątkowe zaangażowanie przy budowie remizy, aktywność na rzecz społeczności lokalnej oraz pomoc podczas imprez organizowanych na terenie gminy a szczególnie za pomoc w organizacji 70 lecia OSP Gminy Paszowice.

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Arkadiusz Delikatny przedstawił założenia dalszego rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu jaworskiego, problematykę działań operacyjnych, założenia i plany szkoleniowe na 2017 r.

Po oficjalnym zakończeniu zebrania prezes jednostki zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez wiadrowskich strażaków.

inf. gmina Paszowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię