Unijne środki na kanalizację

0
420
gmina Mściwojów

Kolejny projekt złożony przez Gminę Mściwojów uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020. W dniu 28 grudnia 2016 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Wśród dofinansowanych projektów znajduje się zadanie zgłoszone przez Gminę Mściwojów polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce. Wieś Siekierzyce jest jedyną miejscowością wchodząca w skład aglomeracji „Mściwojów”, która nie została jeszcze skanalizowana. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przewidywana całkowita wartość projektu wynosi ponad 2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

inf. gmina Mściwojów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię