ALFA dla najmłodszych

0
385

Ruszyły pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu „ALFA” ukierunkowanego na właściwe zachowania i postawy wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym.Od grudnia br. jaworscy policjanci ruszyli z wojewódzkim programem edukacyjnym pn. „ALFA”, ukierunkowanym na podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Pierwszy etap programu adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa. Odbyły się już zajęcia w szkołach w Jaworze, Paszowicach, Piotrowicach i Targoszynie. Program opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu objął patronatem Wojewoda Dolnośląski. Odbyły się już pierwsze zajęcia z dziećmi, w ramach rozpoczętego programu „ALFA”, ukierunkowanego na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Spotkania, w których do chwili obecnej udział wzięło blisko 500 dzieci, zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych  w Jaworze (nr 1), Paszowicach, Piotrowicach i Targoszynie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Policję. Jak się okazało, wykazywały dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Policjanci prowadzący zajęcia, przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzieci przyswajały wiedzę dotyczącą m.in. tego jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. Pomagała im w tym kolorowa tablica obrazująca poszczególne sytuacje. Uczniowie wcielili się też w rolę osoby, która znalazła pozostawioną, podejrzaną torbę i powiadamia o tym znalezisku Policję. W ten sposób dzieci mogły m.in. utrwalić wiedzę o tym, jakie informacje należy w sytuacji zagrożenia przekazać służbom.  Program edukacyjno – informacyjny opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r.), w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji. Program „ALFA” częściowo stanowi kontynuację prowadzonych już wcześniej szkoleń. Został on jednak znacznie rozszerzony. Pierwszy etap programu adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa. Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoleni policjanci, przygotowani przez specjalistów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji i psychologów. Funkcjonariusze opracowując program, współpracowali też z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Sposób prowadzenia zajęć oraz opracowane i wykorzystywane podczas nich materiały dydaktyczne, zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków finansowych Fundacji PZU. Po przerwie świątecznej jaworscy policjanci ponownie ruszają do szkół z programem „ALFA”. Planują przeszkolić wszystkie dzieci i młodzież z powiatu jaworskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię